رفتن به محتوا

آزمایشگاه شیمی

 آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی کیفیت آفرینان با بهره مندی از کارشناسان متخصص و تجهیزات و مواد CRM معتبر قابلیت کالیبراسیون تجهیزات ذیل را دارد: PH meter ، هیدرومتر ، هدایت سنج ، الکل سنج ، ویسوکتر لوله مویین ، ویسکومتر چرخشی ، ویسکومتر فوردکاپ ، پلاریمتر ، اسپکتروفتومتر ، رفراکتومتر و تعیین چگالی مایعات شفاف

ردیف
كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي
گستره
بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)
1
PH متر
up to 14PH
0.02unit of PH
2
هيدرومتر
0.6to 1.4 ) g/cm2)
0.00035g/cm2
3
هدايت سنج
Up to 100µs/cm
1.3µs/cm
100to 2000 µs/cm
11.7µs/cm
2000to20000µs/cm
109.3µs/cm
4
الکل سنج
0to100%
0.029%
5
رفراکتومتر
1.33to1.46nD
0.00007nD
0to68%BRIX
0.0116%BRIX
6
اسپکتروفتومتر(جذب،مرئی)
0.0-1.0A(100-10 T/%)
±A0.0027
1.0-2.0Abs(10-1 T/%)
±A0.0052
2.0-2.5Abs(1-0.3 T/%)
±A0.0059
2.5-3.0Abs(0.3-0.1 T/%)
±A0.0011
3.0-4.0Abs(0.1-0.0 T/%)
±A0.0019
اسپکتروفتومتر(جذب فرابنفش)
UP TO 1.5 Abs
0.014A
اسپکتروفتومتر(درصد عبور)
0-100%
±A0.0059
7
ویسکومتر(کاپیلاری)
3.884-628.3(CSt)
0.1% of Reading
ویسکومتر(چرخشی)
Up to 1000 cP
0.5% of Reading
8
پلاریمتر
-30Z° to +120Z°
0.0116

گالری تصاویر

برای دریافت جدید ترین اخبار صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

ecal_calibration@